People, Money, Ghosts (Movement as Metaphor)
วันที่ 7 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2560
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
Please click to view
 
 
The Game | Viet Nam by LE Brothers
ภัณฑารักษ์ Loredana Pazzini-Paracciani
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
Please click to view
 
 
นิทรรศการ วีดีโอจัดวาง 2012-2555,2556,2557 โดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย
วันที่ 1เมษายน - 10กันยายน 2559
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
Please click to view
 
 
Missing Links : – นิทรรศการงานภาพเคลื่อนไหวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่ 22 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2558
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
Please click to view
 
แคนล่องคะนองลำ : – เกี่ยวกับการแสดงหมอลำและวัฒนธรรมบันเทิงจากแดนอีสาน
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
Please click to view
 
นิทรรศการ TRANSMISSION: – โสเพียพ พิช อัลเบิร์ต โยนาธาน เซ็ตยาวัน เดอะ โพรเพลเลอร์ กรุ๊ป นิค ชาน สุวิชชา ดุษฎีวนิช สาครินทร์ เครืออ่อน และถกล ขาวสะอาด
วันที่ 21 มีนาคม – 30 สิงหาคม 2557
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
Please click to view
 
เมมโมนิกอส: – ศิลปะ ความทรงจำในสิ่งทอร่วมสมัย นิทรรศการศิลปะที่สำรวจสิ่งทอร่วมสมัยในระดับโมเลกุล ภัณฑารักษ์ โยชิโกะ อิวาโมโต้ วาดะ
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 – 22 กุมภาพันธ์ 2557
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 17.00 น.

Please click to view
 
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
[มณเฑียร บุญมา]: ภาพร่างโครงการที่ค้างคา และผลงานที่หาชมยาก
[Montien Boonma] : Unbuilt / Rare Works
วันที่ 11 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2556
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

Please click to view


[มณเฑียร บุญมา]: ภาพร่างโครงการที่ค้างคา และผลงานที่หาชมยาก
กิจกรรมการศึกษา

Please click to view
 

นิทรรศการ ปลอดภัยสถาน (?)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 - 3 มีนาคม 2556
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

 

ร่องรอย (T R A C E S)
นิทรรศการงานวิดีโอ และภาพถ่าย ที่จะร่วมรื้อค้นความทรงจำร่วมในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 12 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

 
ขุนช้างขุนแผนในสื่อสมัยใหม่: การผลิตซ้ำและการตีความใหม่
โดย อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ สอนใจ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
** (บรรยายเป็นภาษาไทยพร้อมแปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษ)

 
ศิลปินเสวนา “การตีความขุนช้างขุนแผน (ใหม่) ในมุมมองฝรั่ง”

วันที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-15.00 น.
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
(*ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลสรุปเป็นภาษาไทย)

 
สาธิตการขับเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผนออกตัว
ตอน "ขุนแผนพานางวันทองหนี"
โดย อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ และ อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
(*ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยและมีการแปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษ)

 

นิทรรศการ มุมมองใหม่ขุนช้างขุนแผน

วันที่ 14 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

 
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังภัณฑารักษ์นำชม
ในหัวข้อ “ขุนช้าง ขุนแผนกับการตีความใหม่”

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

 
TOMORROW WAS YESTERDAY
การสร้างสรรค์งานศิลป์ จากสิ่งที่เรียนรู้

วันที่ 30 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2554
เวลา 09.30 - 17.00 น., อังคาร - เสาร์
ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน
(*ชั้น 4 ตึก Henry B. Thompson, BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ)

 

@ The Crossroad and No Signal,
What the Hell Would Judi Dench Do?:
เสวนา เกี่ยวกับผลงานด้านศิลปะ วีดีโอ และการออกแบบ โดยศิลปิน ไมเคิล เชาวนาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554, 18.00-20.00 น.
ณ ห้องสมุด วิลเลียม วอร์เรน,
ชั้น 4 อาคาร เฮนรี่ บี ทอมป์สัน

 

เทศกาลหนัง อีสาน 2553
ตอน หนังอีสานคืนถิ่น

เทศกาลหนังเกี่ยวกับคนอีสาน อีสานพลัดถิ่น และคนต่างจังหวัด
เพื่อคนอีสานและคนทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

 
เจาะเวลาหา จิม ทอมป์สัน: แฟชั่น แฟนตาซีบาซาร์
นิทรรศการหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลป์ บ้านจิม

ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2553 - 15 มกราคม 2554
เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

 

“พลิกฟ้าบิน พลิกดินเกิด”
นิทรรศการศิลปะโดย มนตรี เติมสมบัติ

ภัณฑารักษ์ กฤติยา กาวีวงศ์ และโสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยโครงการ จิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล

ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2553
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
6 เกษมสันต์ ซอย 2 สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

 

The Tropics – Views from the Middle of the Globe
นิทรรศการศิลปะยุคก่อนสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยจากเส้นศูนย์สูตร

คัดสรรโดย ดร. อัลฟองส์ ฮุก, ดร. ปีเตอร์ ยุงเง่อ, ดร. วิโอล่า เคอนิก

จัดโดย หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
ด้วยความร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา เบอร์ลิน และ สถาบันเกอเธ่
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ 13 มีนาคม – 12 มิถุนายน 2553
เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

 

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เสือทอง/ซ่อนลิง:
ศิลปะร่วมสมัย โหราศาสตร์ และ ผลงานจากคลังสะสมของจิม ทอมป์สัน

วันนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะบำบัด จิตศิลป์
นำโดยคุณคิต เกิดบัณฑิต นักบำบัดด้วยศิลปะมืออาชีพ

วันที่ 16, 23 และ 30 มกราคม 2553
เวลา 14.00 - 17.00น.
ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอรร์เรน อาคารเฮนรี่บี ทอมป์สัน

 

โครงการ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
เรื่องเล่าจากฟาร์ม / โครงการศิลปะ การเกษตรเชิงนิเวศน์ และการเลี้ยงไหม

วันที่ 19 ธันวาคม 2552 – 10 มกราคม 2553
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

 
ยักษ์ตัวแดง: ลิเกร่วมสมัยเรื่องแรกที่ได้รับเชิญไปแสดงยังประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน 2552
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
 
สิ่งทอแห่งอนาคต
นิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะ สิ่งทอ และ วิทยาศาสตร์

ภัณฑารักษ์ คาโรลีน ดาวิด, ลีลล์ 3000 (Lille 3000)
วันที่ 2 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2552
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
 
SONGS OF MEMORY: TRADITIONAL MUSIC OF THE GOLDEN TRIANGLE
นิทรรศการสื่อผสม แห่งดนตรี เครื่องดนตรี และเครื่องแต่งกาย ของชนเผ่า กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ละหู่ อะข่า และ ลีซู
ภัณฑารักษ์: วิคทอเรีย วอร์ไรเทอร์
ออกแบบนิทรรศการ โดย พัชรา ปิติพานิช และทีมงาน อีแอลอี

วันที่ 24 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2552
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
 
INTO AN EMPTY SKY
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดย ซาเวรี่ โวลสกี้

ภัณฑารักษ์ กฤติยา กาวีวงศ์
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์ และ ยุวดี ศรีห้วยยอด

วันที่ 24 มกราคม 2552 – 5 เมษายน 2552
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
 
ต้มยำ ปลาดิบ
นิทรรศการศิลปะจากศิลปินไทยและญี่ปุ่น ที่สำรวจและนำเสนอการอยู่ร่วมกันของประเพณีนิยมและความสมัยใหม่
วันที่ 19 มีนาคม ถึง วันที่ 15 กรกฏาคม 2551
หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
WEAVING PARADISE

Southeast Asian Textiles and Their Creators

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
เวลา: 9:00 – 17:00 น.
 

การบรรยายเรื่อง “สิ่งทอในวัฒนธรรมมาเลย์”
วันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 16.00 น.
ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน (บริเวณลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ภัณฑารักษ์นำชม
วันที่ 12 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น.
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

การบรรยายเรื่อง “ประเพณีวัฒนธรรมลาวและหัตถกรรมผ้าทอมือ”
วันที่ 14 มกราคม 2551 เวลา 14.30 น.
ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน (บริเวณลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

คืนแห่งบทกวี : เพื่อการสดุดีบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้รังสรรค์สิ่งทอ
วันที่ 26 มกราคม 2551 เวลา 19.00 - 21.00 น.
ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน (บริเวณลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 
The Place & The Plate
อาหาร ความรู้สึก และบรรยากาศบนโต๊ะอาหารแบบใหม่สไตล์ฝรั่งเศส
วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
เวลา: 9:00 – 17:00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม