HOME
The Charismatic Jim Thompson
The Silk Story
The Charismatic & Colourful Jim Thompson
Key Influences on Thompson's Early Life
 
     
 

ไม่นานหลังจากที่จิม ทอมป์สันเดินทางกลับมายังประเทศไทย เขาก็เริ่มสนใจเรื่องไหมไทย

 
     
 

โปรดคลิกที่นี่เพื่อไปสู่เรื่องเต็มของ เรื่องราวของไหม

ด้วยใจที่ชื่นชอบการออกแบบและสีสันผนวกกับความอุตสาหะวิริยะที่ต้องการ จะฟื้นฟูศิลปะด้านนี้ ภายในเวลาไม่นานจิม ทอมป์สันก็ได้รับการยอมรับไปทั่ว โลกด้วยความสำเร็จในการสร้างอุตสาหกรรมไหมให้กลับมาแพร่หลายอีกครั้ง ด้วยการสร้างตลาดไหมไทยให้เป็นที่ต้องการไปทั่วโลก และด้วยการเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมไหมไทยเจริญเติบโตและแพร่หลายไปทั่ว

ในช่วงสุดสัปดาห์ของเทศกาลอีสเตอร์ใน ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) จิม ทอมป์สันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยระหว่างที่ไปพักผ่อนกับมิตรสหายอยู่ที่แคมเมอรอนไฮแลนดส์ ซึ่งเป็นแหล่งตากอากาศในประเทศมาเลเซียทางภาคเหนือ มีการจัดทีมค้นหาร่องรอยการหายตัวไปครั้งนี้อย่างจริงจังและยาวนาน แต่ก็ไม่ปรากฏเงื่อนงำที่นำไปสู่การที่เขาหายสาบสูญไปอย่างลึกลับเลย

นับถึงเวลานั้นจิม ทอมป์สันมาอยู่เมืองไทยแล้วนานถึงเกือบ ๒๒ ปี