Home
Jim Thompson House
The Jungle Landscape
Nostalic Appeal of the Location
The James H.W. Thompson Foundation
Thai Architectural Style
Fascinating Aspects of the Thai Style House
Construction of the Thai House
Art & Antique Collection
 

จิม ทอมป์สันสังเกตเห็นว่าบ้านไทยโบราณที่สวยงามหลายหลังยังคงอยู่ในสภาพดีเยี่ยม แม้จะเก่าแก่นับร้อยปีหรือเก่ากว่านั้นอีก เขาจึงตัดสินใจซื้อเรือนเก่าหลายหลังและนำมาประกอบเป็นเรือนหมู่หลังใหญ่

เรือนไทยจิม ทอมป์สันแต่ดั้งเดิมรวมทั้งเรือนนอกบ้านที่สร้างขึ้นใหม่จากเรือนเก่าที่ได้มาจากที่ต่างๆกันหกหลัง บางหลังก็ใช้ชิ้นส่วนทุกชิ้น และ บางหลังก็เลือกมาใช้เฉพาะบางชิ้น เรือนเก่าเหล่านี้ซื้อมาจากที่ต่างๆทั่ว ประเทศและขนย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน

ภาพถ่ายระหว่างการก่อสร้างเรือนไทยจิม ทอมป์สัน
ในช่วงต้นปี ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
และแปลนบ้านที่เขาส่งไปให้พี่สาวดู 

 
   

ห้องนั่งเล่น

ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเรือนใหญ่เป็นเรือนสมัยต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งได้มาจากหมู่บ้านช่างทอผ้าไหมบ้านครัว ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองฟากตรงข้าม ส่วนนี้นำมาใช้ทำเป็นห้องนั่งเล่น

 
   
ห้องนั่งเล่น
ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของบ้านซึ่งสร้างตั้งแต่ราวปี ค.ศ. ๑๘๐๐ (พ.ศ. ๒๓๔๓) และยังเป็นเรือนเดี่ยวหลังใหญ่ ที่สุดอีก เรือนหลังนี้ได้มาจากชุมชนช่างทอผ้าบ้านครัว ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคลอง
 
โคมระย้าอัจกลับส่งแสงแวววับได้มาจากพระตำหนักเก่าแห่งหนึ่ง แขวนห้อยจากเพดานสูง ตุ๊กตาพม่ารูป "นัต" ซึ่งเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากอมรปุระตั้งประดับช่องบานหน้าต่างแต่เดิม
 

ครัว

 
ภาพที่มองจากลานบ้าน เห็นทางเข้าหน้าบ้านไป จนถึงบันไดและ ทางด้านขวาเป็นส่วนที่ เคยใช้เป็นห้องครัว
 


ส่วนที่เก่าแก่รองลงมาคือครัวซึ่งได้มาจากหมู่บ้านช่างทอผ้าอีกเหมือนกันส่วนนี้ มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่เดิมอยู่ในพระตำหนักเก่า และขนย้ายมาอยู่ที่บ้านครัวเมื่อห้าสิบปีก่อนหน้า

สำหรับบ้านส่วนอื่นๆจิม ทอมป์สันได้ตระเวนเสาะหาไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่สุดเขาก็ได้เจอสิ่งที่ต้องการที่หมู่บ้านผักไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ เรือนหลายหลังถูกรื้อถอนเป็นชิ้นๆและลำเลียงมาทางเรือล่องมาตามแม่น้ำลำคลองตรงมายังสถานที่ก่อสร้างในกรุงเทพฯ

 
   
ฤกษ์งามยามดี

คนไทยมักจะต้องไปหาพระเพื่อหาวันเวลาที่เป็นศุภฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระจะดูฤกษ์ดูยามตามโหราศาสตร์โดยใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านโยงเข้ากับลัคนาราศี

วันที่ ๑๕ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นวันและเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ในการก่อสร้างบ้านของ
จิม ทอมป์สันตามโหราศาสตร์

วันที่ ๓ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
การก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ

 
     
 

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิเป็นบ้านหลังจิ๋วที่จำลองจากบ้านทรงไทยหรือโบสถ์ ตามความเชื่อของคนไทยโบราณศาลพระภูมิสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อาศัยของวิญญาณ เจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณบ้านพระภูมิเจ้าที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์และบทบาท สำคัญที่จะอำนวยโชคหรือบันดาลเคราะห์ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้น หากไปทำอะไรให้พระภูมิเจ้าที่โกรธเคือง ไม่ว่าจะโดยการละเลยไม่เคารพบูชา หรือหยาบหยามลบหลู่ก็ตาม เคราะห์ร้ายก็จะตกแก่เจ้าของและผู้อยู่อาศัยในบ้าน จะต้องมีการไหว้บูชาพระภูมิเจ้าที่เป็นประจำทุกวันด้วยธูปเทียนดอกไม้และเครื่องเซ่นไหว้
   
สถานที่ประดิษฐานศาลพระภูมิเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หากตั้งไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมก็จะพาให้เป็นอัปมงคลทำให้เกิดเคราะห์หามยามร้ายแก่ผู้อยู่อาศัย จึงต้องระวังไม่ตั้งศาลพระภูมิไว้ในบริเวณที่เงาของเรือนหลังใหญ่ ทอดลงบังศาล ดังนั้นศาลพระภูมิจึงมักตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณบ้าน