Home
 
     
 

Click to Expand

แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส

 

 
   
 

บ้านไทยจิม ทอมป์สันตั้งอยู่ในซอยเกษมสันต์ ๒ บนถนนพระราม ๑ ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ

เวลาเปิด: ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน กำหนดเวลาของทัวร์ที่มีมัคคุเทศก์นำชม รอบสุดท้ายอยู่ที่เวลา ๑๘.๐๐ น. *

การเดินทางไปบ้านไทยจิม ทอมป์สัน: สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปได้ทางรถยนต์ แท็กซี่ สามล้อเครื่อง หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท นักเรียน - นักศึกษา (อายุต่ำกว่า ๒๒ ปี) ๑๐๐ บาท

* การเข้าชมต้องมีมัคคุเทศก์นำชมโดยรอบบ้าน